Informácie o nás

Medzi hlavné priority patria hlavne preventívne protipožiarne opatrenia, samozrejme likvidácia prípadných požiarov a pomoc pri živelných pohromách. Okrem toho každoročná účasť okresných kôl previerok pripravenosti DHZ.

 

Ľahšie je požiare zakladať, ako vdychovať ich dym....

Vystaviť pohár do vitríny vie každý , ale málokto vie koľko úsilia stojí za jeho získaním .