História

 

Dobrovoľný požiarny zbor v Jakubovanoch

 

Miestny Dobrovoľný požiarny zbor bol založený dňa 23.februára roku 1930. Založil ho veliteľ Ervín Špickopf za pomoci niektorých členov, ktorí mali pre dôležitosť založenia tohto spolku veľké porozumenie. Zbor bol založený v počte 24 členov - požiarnikov. Týto behom času dostali aj rovnošatu, ktorú si sami museli zakúpiť. Zbor od svojho založenia mal jednoduchú ručnú štvorkolesovú striekačku, o ktorú sa niekoľko rokov museli deliť spolu so spolumajiteľmi z Lipt.Ondreja. Pre túto spoluprácu bolo postavené aj hasičské skladište tak, aby vyhovovalo obom stranám. Po založení Dobrovoľného hasičského zboru v Lipt.Ondreji museli obyvatelia Jakubovian vyplatiť svojich spolumajiteľov z vlastných zdrojov a tým sa striekačka stala ich majetkom. Prvým tajomníkom sa stal Michal Lizúch.


          V období medzi vojnami bol predseda Matej Janotka, ktorý v roku 1941 na vlastnú žiadosť z nedostatku času odstúpil. Nahradil ho Peter Jančuška. V tomto časovom období prežívalo hasičstvo v Jakubovanoch ťažké časy a na zachovanie činnosti si privyrábalo divadelnými predstaveniami, či veselicami. Hasiči konali aj rôzne oslavy. Napríklad k výročiu činnosti Tomáša Garriguea Masaryka 6.3.1938 zapálili vatru pod záštitou starostu a slávnostne zatrúbili o 6.hodine večer. 26.2.1939 podal Dobrovoľný požiarny zbor žiadosť na obecné zastupiteľstvo, aby bola prevedená výstavba hasičského skladišťa na nové miesto, a aby bol zbor lepšie materiálne zabezpečený. 22.júna 1941 sa požiarny zbor zúčastnil hasičského cvičenia v Liptovskom Hrádku spolu s množstvom ostatných dedín. Kurz bol zameraný na cvičenie a narábanie s hadicami ako aj na ochranu verejných priestorov a budov. Druhá svetová vojna narobila činnovníkom v zbore nemalé starosti, keďže bolo treba začať pravidelne v noci hliadkovať. Bolo dohodnuté, že každú noc pôjde jeden hasič s obecnou vartou. Ďalším problémom bol počet hasičov, lebo množstvo z nich narukovalo do vojny. Z tohto dôvodu sa stal novým predsedom Peter Jančuš, nahrádzajúc Vladimíra Králika. 21.júna 1942 bolo na zborovej schôdzy prednesené, že v ten istý deň je nariadený povinný nástup has. zborov na území celej republiky. Zároveň bolo povedané, že počas žatvy bude zvýšená pohotovosť z dôvodu malej úrody. V roku 1943 na mimoriadnom valnom zhromaždení sa traja najvyšší predstavitelia zboru vzdali svojich funkcií a uskutočnili sa nové voľby. Noví činnovníci boli zvolení nasledovne:

Jozef Jančuška - veliteľ

Peter Kuchárik - námestník veliteľa

Ondrej Tekel - tajomník

Ján Lizúch - pokladník

Peter Jančuš - zborový hospodár

Vladimír Jančuška - revízor

Rudolf Kuchárik - revízor

Miloslav Kuchárik - strojník


          Po skončení vojny mal zbor aj naďalej finančné problémy, a tak bol nútený organizovať divadlá i zábavy. Veď napríklad stav pokladnice k 28.9.1945 predstavoval len 1 779,30 Kčs. Navyše sa v zbore na určitý čas prejavila aj zlá disciplína a súdržnosť. Po roku 1950 sa situácia značne zmenila, pretože zbor začal byť kontrolovaný MNV Jakubovany. Bola zakúpená požiarnikom vtedy moderná motorová striekačka s celou súpravou, lebo stará mechanická už nevyhovovala požiadavkám a v 50.roku sa postavil aj dlho očakávaný Hasičský dom. Navyše sa požiarnici dočkali aj nových rovnošiat a začali chodiť na oblastné súťaže. V roku 1951 bol Dobrovoľný požiarny sbor premenovaný na MJČSSH a vplyv socializmu bolo vidieť aj pri nutnosti učiť sa piesne ako: Internacionála, Práci Česť, či Sovietskú hymnu. V 55.roku sa funkcionári rozhodli založiť kapelu MJČSSH, a tak vznikla Hudba MJČSSH. V roku 1955 bol Hasičský dom premenovaný na Požiarny dom. Do roku 1957 sa vo vedení zboru vystriedalo množstvo osôb, ako boli: Jozef Jančuška, Jozef Jančuš, Ondrej Tekel, Milan Hrča, Ján Repček, Peter Jančuš, Ján Zaťko, Ján Jančuška, Dušan Hrča a mnoho ďalších. V novembri 1957 sa na výročnej členskej schôdzi zvolil nový výbor:

Michal Jančuška - predseda

Peter Kuchárik - podpredseda

Miloslav Tekel - tajomník

Viliam Pepich - pokladník


          Od roku 1960 sa začali v obci konať preventívne prehliadky, na ktorých sa kontrolovali domy, hospodárske budovy, či sypárne. Požiarnici sa snažili všetky nedostatky zaznamenať a opraviť ich. Na členskej schôdzi v roku 1967 bol podaný návrh na vybudovanie novej vodnej nádrže na potoku Klokotka, ale od tohto nápadu sa v ďalších rokoch upustilo. V tomto čase bol od roku 1966 predsedom Miestnej jednoty Ivan Jančuška. Ten v roku 1969 prepustil svoje miesto Peterovi Jančušovi na výročnej členskej schôdzi, na ktorej sa konali voľby. Na tejto istej schôdzi sa rozhodlo, že v obci sa za asistencie požiarnikov začne s výstavbou vodovodu a nového kultúrneho domu.


          V súčastnosti má Dobrovoľný požiarny zbor 62 členov, pričom predsedom zboru je už desaťročia Ivan Jančuška a tajomníkom Matej Hrča. Požiarnici robia na oblastných súťažiach obci dobré meno, keď sa pravidelne umiestňujú na popredných priečkach a z času na čas prinesú aj cenové umiestnenia.